Финансов Модел

        Да облечем Идеята в Числа

Разработването на Финансов Модел е едно от най-трудните неща за стартиращите компании, тъй като имаме ограничена историческа информация и безброй неясноти. Но колкото и сложно и неясно да изглежда това начинание, то е от фундаментално значение за валидирането и развитието на бизнеса.

Модела обединява всички ключови аспекти на Проекта в един динамичен финансов план, изследва зависимостите между тях, прогнозира рисковете и показва как би изглеждал бизнеса ви в следващите 3 до 5 години.

Този инструмент е автоматизирана карта, направена конкретно за вашия Проект, която Ви показва как да структурирате бизнес модела си, за да бъдете устойчиви и ви помага за взимате финансово осъзнати решения.

Според нас услугата е задължителна за всички предприемачи, които стартират или наскоро са започнали бизнес. Създаването на финансов модел  не е еднократно упражнение, а  стратегически процес, където ще:
 • Видите цялата финансова картина,ключовите предимства и рискове на Проекта;

 • Знаете кога и при какви условия ще бъдете на печалба;

 • Оцените влиянието на различните допускания върху бизнеса;

 • Прецените дали ще се справите сами и колко финансиране ви трябва;

 • Имате план за устойчиво развитие;

Ще работим заедно поне 20 часа, за да получите ясен  план, да структурираме устойчив бизнес модел и създадем напълно автоматизиран финансов план на вашият проект. 

Нашият процес дава резултати

1.Среща

Слушаме активно, фокусираме се върху бизнес идеята и задаваме критични въпроси.

2.Инвестиция

Изчисляваме размера инвестицията и ви съветваме как да подсигурите финансиране.

3.Продажби

Заедно прогнозираме развитието на вашите клиенти, продажби и анализираме конкурентите.

4. Разходи

Допълваме пъзела с подробна прогноза на постоянни и променливи оперативни разходите на бизнеса.

5. Сценарии

Проверяваме ключовите допускания и тестваме поне три варианта за развитие на бизнеса.

6. Резултати

Успяхме! Облякохме идеята в цифри и я превърнахме в финансов модел.

Пакет Финансов Модел включва:

 • Пет работни срещи на всеки етап от процеса;

 • Задълбочена работа по модули Инвестиция, Продажби, Разходи, Доставчици и Оборотен Капитал;

 • Автоматизиран подробен финансов модел в Excel направен конкретно за проекта с всички допускания, показатели и отчети за печалба, паричен поток и баланс на месечна и годишна база;

 • Подробни инструкции как да използвате и актуализирате данните във финансовия модел;

 • Две допълнителни корекции на модела и тестване на до три различни сценария;

 • Break-even калкулация и ключов KPI анализ;

 • Оценка на първоначалната инвестиция на Проекта;

 • Подробна прогноза на приходите за период от 36 месеца;

 • Прогноза за фиксираните разходите за първите 36 месеца след старт;

 • Анализ и прогноза на променливите разходи за първите 36 месеца след старт;
 • Стратегия за управление на разходите и препоръка за размер на финансов буфер;

 • Анализ и стратегия за управление на оборотния капитал;
 • Бонус: Допълнителна среща за актуализиране на модела между 3 и 6 месеца след старт;

Цена и Гаранция

Приходи и Разходи

1790 лв.
 • Прогноза приходи, пазар, клиенти + анализ и управление на разходите

Break-even Analysis

2390 лв.
 • Пълен анализ на приходи, инвестиция и разходи и изчисление на Break-even Point

Пълен Пакет

2990 лв.
 • Пълен анализ на приходи, инвестиция и разходи, изчисление на Break-even Point, пълен пакет месечни и годишни финансови отчети и KPI анализ
Ако не сте доволни от нашата работа след първата работна сесия връщаме 100% от сумата

Свържи се с Нас!

Отговаряме до 48 часа и винаги даваме стойност.