Break-even Анализ 

Кога Покривате Разходите Си ?

Break-even анализа е ключов елемент от плана за развитие на стартиращите бизнеси. Той показва кога и при какви условия начинанието ще генерира достатъчно приходи, за да покрива разходите си и дефакто се превърща в бизнес.

Освен момента, след който компанията се самоиздържа, този анализ обхваща прогнозирането и разработването на допускания за основните елементи като първоначална инвестиция, приходи, пазар, конкуренция, оперативни разходи и други.

Прецизната преценка кога и при какви условия ще бъдете в състояние на break-even е от първостепенно значение за оцеляването на вашия стартиращ бизнес и за процеса по набиране на средства.

Тази услуга е първата стъпка от структуриране на бизнес модела и подходяща за всички, които стартират или наскоро са започнали бизнес, тя е за Вас ако искате да:
 • Знаeтe кога и при какви условия успявате да покривате разходите си;

 • Оцените размера на първоначалната инвестиция и допълнителните средства до Break-even level;

 • Прецените дали ще се справите сами и колко финансиране ви трябва;

 • Имате стратегия за управление на разходите;

 • Получите подробен и реалистичен план за постигане на Break-even point;

Ще работим поне 15 часа,  за да получите ясен  план за достигане Break-even point и напълно автоматизиран финансов модел. 

Нашият процес дава резултати

 1. Първоначална Среща

Слушаме активно, фокусираме се върху бизнес идеята и задаваме критични въпроси.

2.Продажби и Клиенти

Заедно прогнозираме развитието на вашите клиенти, продажби и анализираме конкурентите.

3.Инвестиция и Разходи

Изчисляваме размера инвестицията и оперативните разходи.

4. Break-even Анализ

Успяхме!  Вече знаете кога успявате да покриете разходите си.

Пакет Break-even Анализ включва:

 • Три работни срещи на всеки етап от процеса;

 • Задълбочена работа по модули Инвестиция, Продажби  и Разходи;

 • Финансов модел направен конкретно за проекта, заедно с подробни инструкции как да използвате и актуализирате инструмента;

 • Break-even калкулация и ключов KPI анализ;

 • Оценка на първоначалната инвестиция на Проекта;

 • Прогноза на приходите за период от 36 месеца;

 • Прогноза за фиксираните и променливи разходи за първите 36 месеца след старт;

 • Стратегия за управление на разходите и препоръка за размер на финансов буфер;

Цена и Гаранция

Приходи

960 лв.
 • Прогноза на приходи, пазар, клиенти

Приходи и Разходи

1790 лв.
 • Прогноза приходи, пазар, клиенти + анализ и управление на разходите

Break-even Analysis

2390 лв.
 • Пълен анализ на приходи, инвестиция и разходи и изчисление на Break-even Point
Ако не сте доволни от нашата работа след първата работна сесия връщаме 100% от сумата

Свържи се с Нас!

Отговаряме до 48 часа и винаги даваме стойност.