Услуги за Стартиращ Бизнес

        Да превърнем Идеята в Бизнес

Да стартираш, развиваш и управляваш малък бизнес е трудно.

Предизвикателствата са ежедневние, правиш всичко сам и по усет, работиш много, печелиш малко.

Често малките компании копират стратегията на конкурентите си, но в действителност обезценяват бизнеса и са крайно неефективни.

Водени от желанието си да дадем достъп до финансова експертиза на стартиращи и малки компании, разработихме редица услуги за осмисляне и структуриране на устойчив бизнес модел.

Изберете от нашите услуги в зависимост от нуждите на вашият проект.

Ако не знаете какво да изберете, пишете ни и ще ви помогнем.

Като разработчик на софтуер, ние нямаме необходимите знания и умения за финансово планиране, но създаването на финансов модел на Проекта беше едно от основните изисквания на инвеститорите за да ни финансират. Росица ни помогна да анализираме всяка стъпка от първоначалната инвестиция през пазара, приходи и разходи. Тя разказа нашата Идея в числа и ги превърна в разумни прогнози за инвеститорите. Високо оценяваме нейната професионална помощ при подготвяне на презентациите, начините и етикета на финансиране и цялостния поглед на процеса.
Величко Сърев, Proexes
Процесът е много добре структуриран от самото начало. Оценявам стегнатите разговори, професионализма и бързите срокове. Финансовият модел лесно може да бъде актуализиран при нужда и дава представа за голямата картина и целите, към които да се стремим. На мен ми помогна да реша как да разпределя ресурсите си и да стартирам подготвено.
Работата с Роси ми помогна да видя цялата картина на моето начинание. Въпросите и темите, които обсъждахме освен финансови, бяха преди всичко стратегически и ми помогнаха да структурирам услугите си още на етап планиране.
Радосвета Калчева, Make Your Event
Роси напълно оправдава мисията на SIXFIGURE, финансов стратег до малки и средни компании.  Аз работих с нея за финансово планиране и скалиране на моя бизнес и съм впечатлена от професионализма и компетентността й!
Като клиент и като специалист по продуктивност, мога да кажа, че процеса е изключително ефективен и добре структуриран. Получих яснота как да ценообразувам услугите си, как да преговарям и бързо да оферирам нови услуги, без да намалявам печалбата си.
Силвина Фурнаджиева, Суперпродуктивност

Клиенти и Партньори

Свържи се с Нас!

Отговаряме до 48 часа и винаги даваме стойност.