Този пакет е за всички, които искат да валидират Идеята си и са готови да работят самостоятелно.

Както и за всички, които познават пазара и индустрията на Проекта.

Както и при основния ни пакет Gold Explorer, ще получите финансов модел конкретно за вашата Идея.

При пакет Sliver обаче, работните сесии са намалени наполовина. Ние ще ви изпратим цялата информация, въпросници и таблици след първата работна сесия и ще работите самостоятелно за попълването им.

След като сте готови, ще прегледаме и обсъдим всички допускания, ще направим корекции и варианти на модела.

Разбира се имате пълната ни подкрепа през целия процес.

Пакет Silver включва:

  • Две 75 мин. работни сесии по Скайп;
  • Работни материали по всички ключови модули (Инвестиция, Приходи, Разходи), анализи, въпросници и месечни прогнози;
  • Подробен финансов модел на Проекта с всички допускания, показатели и отчети за печалба, паричен поток и баланс;
  • Подробни инструкции как да използвате и променяте данните на SixFigure модела;
  • Две допълнителни корекции и варианти на модела с тестване на различни сценарии;
  • Допълнителна 80 мин. работна сесия с кратко обучение, основни изводи и следващи стъпки.

Цена и Гаранция

Цената на пакета се определя индивидуално на база сложността на проекта и обема работа

Ако не сте доволни от нашата работа след първата работна сесия връщаме 100% от заплатената сума.

Като разработчик на софтуер, ние нямаме необходимите знания и умения за финансово планиране, но създаването на финансов модел на Проекта беше едно от основните изисквания на инвеститорите за да ни финансират. Росица ни помогна да анализираме всяка стъпка от инвестицията през приходи и разходи. Тя разказа нашата Идея в числа и ги превърна в разумни прогнози за инвеститорите.

Proex

Процесът е много добре структуриран от самото начало. Оценявам стегнатите разговори, професионализма и бързите срокове. Финансовият модел лесно може да бъде актуализиран при нужда и дава представа за голямата картина и целите, към които да се стремим. На мен ми помогна да реша дали да вложа енергия и ресурси в конкретната идея.

Петя