Кризата като възможност

7 стъпки да подготвим бизнеса си за рецесията

Живеем в динамични времена, пандемията с COVID-19 постави цели сектори на колене и за всички е ясно, че след безпрецедентната социална изолация ще се изправим пред най-голямата икономическа криза за последния век.

Докато статистиките показват, че индустрията забавя темпа си с 20%, а в България 12% от активно работещите са пряко засегнати, ние от SIXFIGURE знаем, че статистиката е полезна, но не винаги дава адекватна представа за ситуацията.

Компаниите, които наскоро са започнали дейност, малките бизнеси и въобще всички, които не са имали възможност да развият дейността си и нямат финансови буфери ще бъдат много по-засегнати от задаващата се рецесия.

Въпреки всичко, ние смятаме, че изход има и при добра подготовка и правилни действия можем да омекотим удара, дори да превърнем кризата във възможност.

Ето нашите 7 стъпки, с които подготвяме клиентите си да бъдат устойчиви и успешни в условията на криза:

Стъпка №:1 Оценете ситуацията

Сега не е време да слагате розовите очила, а момент на обективна оценка на последствията от кризата върху вашия бизнес.

Познаването на пазарната среда,  нагласите и поведението на потребители и конкуренция е ключово за адекватния анализ на последствията.

Затова първите въпроси, на които трябва да си отговорите в ситуацията са:

 • Колко устойчив е нашият пазар на кризи и сътресения. Дали услугите, които предоставяме са важни и необходими за живота на хората и бизнеса или са в сегмент допълнителни разходи?

 • Как ще повлияе кризата на поведението на нашите потребители, какъв е профилът на нашите клиенти по възраст, местоположение и професия?

Ясно е, че ако част от клиентите ни работят в сериозно засегнатите индустрии, те ще намалят разходите си не само сега, но и в следващите 6 до 9 месеца и трябва да сме гъвкави спрямо тях, да им дадем добро предложение или да търсим да ги заменим с друг профил клиенти.

 • Как ще реагира конкуренцията на променените пазарни условия, дали ще влезем в ценова война и ще издържим ли ожесточена конкуренция?

 • Какви възможности се откриват от кризата, има ли потребителски проблеми от кризата, които не са решени?

Стъпка №:2 Забравете текущите планове

Ние в SIXFIGURE, дълбоко вярваме в силата на планирането. Не случайно, услугите ни за стартиращи и малки компании са свързани с изготвянето на финансов план, за да обхванем всички аспекти и създадем устойчив бизнес модел.

И винаги за нашите клиенти разработваме поне три сценария: песимистичен, базов и оптимистичен, като във всеки от тези сценарии тестваме различни бизнес ситуации и допускания.

Но нека бъдем честни, тоталното затваряне на цели бизнес сектори и социалната изолация в тази си форма не присъства дори в нашите песимистични сценарии. Затова сега е моментът да оставите всички текущи планове настрана и да направите План Б спрямо новата ситуация. 

За тези от вас, които имат система за финансово планиране: Поздравления, използвайте и актуализирайте спрямо ситуацията.

За всичко останали, ние споделяме нашия модел за планиране на парични потоци напълно безплатно в края на тази статия.  

Прочетете статията докрай и се възползвайте.

Стъпка №:3 Фокус върху клиентите

Няма по-важен от клиента за един бизнес, това важи в нормални условия, а днес е дори по-актуално.  

Ако не сте комуникирали с клиентите си активно досега, значи е настъпил моментът да проверите каква е ситуацията при тях и да ги успокоите поне по отношение на вашите продукти и услуги.

Анализирайте текущите си клиенти, преценете на какви плащания може да разчитате в близките месеци и след това продължете поне със следващите три стъпки:

 • Прегледайте клиенти, с които сте имали добри отношения в миналото, но не работите в момента. Бъдете гъвкави, разберете какво се случва при тях в момента и как може пак да работите заедно. В условия на криза много по-лесно ще направите продажба с клиенти, които ви познават и имате изградено доверие, вместо с нови такива;

 • Анализирайте структурата и процеса ви на продажби, преценете какво може да оптимизирате и автоматизирате, какво наистина носи стойност на клиентите, и какво е излишно. Крайната цел е ефективен процес, подобрена цена или клиентско преживяване;

 • Сега е момент за създаване на партньорства, между бизнесите има по-голяма колаборация и усещане за подкрепа. Не подценявайте възможността да започнете взаимоотношения с диструбутори и платформи, които да предлагат услугите ви или с такива, които целят аналогичен клиентски профил.

Ако решите да ползвате нашия инструмент, нанесете приходите по клиенти заедно с очаквана дата на плащане в лист „Приходи“.

Стъпка №:4 Оптимизирайте разходите

По време на икономически подем повечето бизнеси функционират добре, получават приходи и често неглижират ефективността на разходите си.

Сега е момент за преоценка, нека се възползваме от възможността да бъдем лийн, гъвкави и да елиминираме излишните процеси и разходи.

 • Вижте кои дейности (разходи) носят най-голяма стойност за вашия продукт/услуга и кои не. С изненада ще установите, колко допълнителни и излишни разходи и процеси има и колко възможности за подобрение.

 • Прегледайте и анализирайте разходите и ги разпределете на постоянни и променливи. Променливи са разходите, които са директно свързани с обема на продажби: например материали за продукта.

 • Постоянни (фиксирани) разходи са тези, които не зависят от обема на вашите продажби, като например: наем, комунални услуги, персонал, банкови заеми и привлечен капитал. Тоест това са разходи, които трябва да плащаме регулярно без значение колко продаваме.

 • Отделете време за стратегия как ще се справите с всеки значителен фиксиран разход и вижте кои постоянни разходи може да преминат в променливи. Например ако нямате ежедневна нужда от офис, може да ползвате споделено офис пространство и т.н

Фиксираните разходи тежат на всеки бизнес, но за стартиращи и малки компании този принцип важи с още по-голяма сила. Когато правим финансови планове за нашите клиенти, винаги ги съветваме и заедно структурираме бизнес модела им така, че да поддържат нивото на фиксираните си разходи ниско, за да може дори при нисък обем на продажбите да се самоиздържат и да бъдат устойчиви.

Ако решите да ползвате нашия инструмент, нанесете разходите си по тип заедно с дата на плащане в лист „Разходи“.

Стъпка №:5 Следете паричните потоци

Не е случаен изразът „Cash is king”. Ако не успявате да генерирате приходи и да покривате разходите си, всъщност нямате бизнес, а начинание, което субсидирате.

В условия на криза следенето на паричните потоци трябва да се превърне в приоритет номер 1 за финансовото ви здраве и да го правите на седмична, дори дневна база.

Нямаме в предвид, само да следите постъпленията си и да говорите с клиентите си при забава на плащането. Вие наистина трябва да приоритизирате паричните си потоци.

С две думи плащате първо на ключовите си доставчици, за да бъдат вашите доставки с приоритет. След това правите плащанията от които зависи оперирането на бизнеса и след това останалите плащания.

В най-добрия случай след постъпления от клиенти и плащания към доставчици, трябва да имате паричен буфер, който да покрие разходите ви за период между два и три месеца дори и да нямате приходи от клиенти.

Ако решите да ползвате нашия инструмент, след като сте въвели приходи и разходи с планирани и реални дати на плащане, отидете на лист “Паричен поток”, за да видите резултата.

Стъпка №:6 Открийте възможностите

С тази криза животът и бизнесът няма да свършат. Кризата ни поставя пред изпитания, но открива и нови възможности и хоризонти. Сега е момента да се събудим, да бъдем иновативни и решим нови потребителски проблеми.  Да използваме  момента на изолация за ясна бизнес стратегия, по-ефективни процеси и нови партньорства.

Стъпка №:7 Взимайте осъзнати  решения

Повече глави мислят по-добре от една, затова споделете новите стратегии с ключови служители и/ или хора, на които имате доверие. Ако имате нужда от стратегически финансов съвет, свържете се нас и с удоволстие ще съдействаме.

SIXFIGURE подарява Финансов Модел

Този материал е подготвен от Росица Чопева, финансист по призвание и основател на SIXFIGURE.

Екипът ни помага на предприемачи, стартиращи и установени компании да взимат информирани решения, държат финансите си под контрол и разпределят ефективно ресурсите си.

В момента на криза решихме да дадем стойност като споделим стъпките, които предприемаме в SIXFIGURE, и по които работим с нашите клиенти, за да превърнем кризата във възможност.

Ние ви подаряваме нашия автоматизиран финансов модел за планиране и следене на парични потоци, който създадохме за малки бизнеси и професионалисти на свободна практика, заедно с видео указания към него.

Свържи се с Нас!

Отговаряме до 48 часа и винаги даваме стойност.