Този пакет стъпва на материалите от пакет Gold Explorer и подготвя проекта за финансиране.

Подходящ избор е за всички, които започват комплексни проекти и имат нужда от сериозно финансиране от банки и/или инвеститори.

Заедно ще подготвим на материалите и презентации за инвеститори.

Ще влезете в детайлите и етикета на водене на преговори с инвеститори.

*Допълнително може да ви преведем през целия процес на презентиране, преговори до етапа на сключване на финалния договор и усвояване на средствата.

Пакет Premium Funding включва:

  • Всичко включено в пакет Gold Explorer и допълнително:
  • Три 75 мин. сесии по Skype за да обсъдим вашата стратегия и изготвим материалите за финансиране;
  • Анализ на паричните потоци и оценка колко дълг/ инвестиция може да привлече Проекта;
  • Консултация за избор на финансиране спрямо целите, размера и типа на бизнеса;
  • Два допълнителни варианта на SIXFIGURE модела с коефициенти и индикатори за банки и инвеститори;
  • Подготвяне на презентация за инвеститори и банки, с която да се отличите от масата кандидати;
  • Списък с минимум 10 Инвеститори и Банки, които на база инвестиционен профил и критерии биха имали интерес към Проекта.

Цена и Гаранция

Цената на пакета се определя индивидуално на база сложността на проекта и обема работа.

Може да заплатите на една, две вноски или три вноски.

Ако не сте доволни от нашата работа след първата работна сесия връщаме 100% от заплатената сума.

Като разработчик на софтуер, ние нямаме необходимите знания и умения за финансово планиране, но създаването на финансов модел на Проекта беше едно от основните изисквания на инвеститорите за да ни финансират. Росица ни помогна да анализираме всяка стъпка от инвестицията през приходи и разходи. Тя разказа нашата Идея в числа и ги превърна в разумни прогнози за инвеститорите.

Proex

Процесът е много добре структуриран от самото начало. Оценявам стегнатите разговори, професионализма и бързите срокове. Финансовият модел лесно може да бъде актуализиран при нужда и дава представа за голямата картина и целите, към които да се стремим. На мен ми помогна да реша дали да вложа енергия и ресурси в конкретната идея.

Петя