Този пакет е за всички, които искат да разнищят Проекта в детайл рамо до рамо с финансов експерт.

Следваме цялата SIXFIGURE методология и работим с подробни анализи, прогнози и ключови показатели на Проекта.

Ще получите финансов модел конкретно за вашата Идея, инструкции как да въвеждате информацията и обучение как сами да променяте и актуализирате модела.

Заедно обсъждаме и валидираме факторите на всяка стъпка от процеса и разработваме два сценария за развитие на бизнеса.

Веднъж направен модела е база за изготвяне на материалите за финансиране.

Пакет Gold Explorer включва:

  • Шест 75 мин. сесии по Skype за всяка стъпка от процеса;
  • Задълбочена работа по всички основни модули Инвестиция, Финансиране, Продажби, Клиенти, Разходи;
  • Работни материали за всеки от модулите, включващи анализи, въпросници и прогнози;
  • Подробен финансов модел на Проекта с всички ключови допускания, показатели и отчети;
  • Подробни инструкции как да използвате и променяте данните на SixFigure модела;
  • Три допълнителни корекции и варианти на модела с тестване на различни сценарии;
  • 75 мин обучение как сами да актуализирате и променяте модела;
  • Резюме с основните изводи и KPIs.

Цена и Гаранция

Цената на пакета се определя индивидуално на база сложността на проекта и обема работа

Може да заплатите на една или две вноски

Ако не сте доволни от нашата работа след първата работна сесия връщаме 100% от заплатената сума.

Като разработчик на софтуер, ние нямаме необходимите знания и умения за финансово планиране, но създаването на финансов модел на Проекта беше едно от основните изисквания на инвеститорите за да ни финансират. Росица ни помогна да анализираме всяка стъпка от инвестицията през приходи и разходи. Тя разказа нашата Идея в числа и ги превърна в разумни прогнози за инвеститорите.

Proex

Процесът е много добре структуриран от самото начало. Оценявам стегнатите разговори, професионализма и бързите срокове. Финансовият модел лесно може да бъде актуализиран при нужда и дава представа за голямата картина и целите, към които да се стремим. На мен ми помогна да реша дали да вложа енергия и ресурси в конкретната идея.

Петя